Școala Gimnazială Jitia este chemată în instanță !

       Ticu Iulian, profesor în învățământul primar a acționat în instanță Școala Gimnazială Jitia pe motiv că i s-a interzis dreptul de a participa la etapa de mobilitate a cadrelor didactice ce s-a desfășurat la nivelul unității școlare cu personalitate juridică. Acesta susține că, în urma etapei de constituire a posturilor și catedrelor și restructurarea rețelei școlare a Școlii Gimnaziale Jitia, directorul și consiliul de administrație au încălcat legislația și procedurile în vigoare hotărând abuziv numirea unei colege pe postul de învățător solicitat și de dumnealui.

În fapt, la nivelul Școlii Gimnaziale Jitia existau trei posturi de învățător libere, unul dintre acestea fiind solicitat de mine și de colega mea. Conform art. 21/3 din metotodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2021 –  2022, când un post „este solicitat de două sau mai multe cadre didactice titulare pe aceeași specialitate, pentru departajare se aplică criteriile și punctajele pentru evaluarea personalului didactic de predare prevăzute în anexa nr. 2”.

Susțin în mod expres că este vorba de abuz în serviciu și fals în acte deoarece cererea mea nu a fost supusă analizei consiliului de administrație, iar în răspunsul contestației depuse, domnul director schimbă chiar și textul legii după bunul său plac.

Consilul de administrație a hotărât, în mod ilegal, numirea colegei, declarând restrângere de activitate, iar în fapt favorizând-o pentru obținerea postului respectiv. Precizez că restrângerea de activitate se realizează cu participarea tuturor cadrelor didactice de aceeași specialitate în condițiile prevăzute în art 25/5. – Ticu Iulian, prof. înv. primar

Conform celor declarate, directorul și consiliul de administație al Școlii Gimnaziale Jitia sunt direct răspunzători de constituirea corectă a posturilor didactice și încadrarea titularilor la nivelul unității școlare și pot fi sancționați în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, hotărârea consiliului fiind contestată în instanța de contencios admnistativ în vederea suspendării și anulării.

Comportamentul și atitudinea domnului director a afectat, de mai multe ori, relațiile colegiale dintre cadrele didactice și imaginea școlii la nivel local și județean.

Menționăm că JitiaPress a solicitat și punctul de vedere al directorului Școlii Gimnaziale Jitia, care a promis că-l va transmite. Imediat ce va ajunge acesta va fi publicat.

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu