Galerie foto: Obiective turistice naturale din munții Vrancei – Poiana Muntioru

Aria protejată Poiana Muntioru, este situată pe partea răsăriteană a masivului Muntioru, în extremitatea sudică a Crestei apusene a Munților Vrancei.
Muntiorul (1336 m) reprezintă un nod oro-hidrografic însemnat, de pe versantul său nordic, către nord-est își adună apele Milcovul, iar către sud-est și sud se orientează pâraiele Palanca, Râmnicelul și respectiv Sărățelul, ce ajung în Râmnicu Sărat. Către nord-vest, apele Văii Boului și ale Pârâului Ruptura Muntiorului se îndreaptă spre Zăbala.
Plaiul Muntiorului, se caracterizează printr-o poiana largă, deschisă către răsărit, înconjurată de o bordură de brazi falnici. Monotonia pajiștii este întreruptă de arbuști din specii diverse, izolați sau grupați în pâlcuri.
Prin Hotărârea de Guvern nr. 2151 din 2004 s-a aprobat înființarea acestei arii protejate cu încadrarea în categoria rezervație naturală (IUCN IV). În luna decembrie a anului 2007, prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr 1964, s-a aprobat încadrarea acestei suprafețe ca Sit de Interes Comunitar în cadrul Rețelei Europene Natura 2000.
Alături de elementele naturale care individualizează peisajul Poienii Muntioru, se adaugă unele elemente construite, precum biserica Schitului cu hramul Schimbarea la Față.
Vegetația ierboasă este de fâneață de tip mezofil, de origine secundară, aparținând circumscripției Carpaților de Curbură a Provinciei Central-Europene Est-Carpatice din Regiunea Euro-Siberiană.
Menționăm, în mod deosebit, abundența Bulbucilor de munte (Trollius europaeus) care, în alte zone din Munții Vrancei lipsește, sau se află în exemplare izolate.
Cele mai importante specii faunistice sunt carnivorele mari (ursul, lupul şi râsul).
Căi de acces:
1. E85 Focșani – Dumbrăveni, DN 2N Dumbrăveni – Jitia, DN 2R Jitia – Neculele, drumul forestier din satul Neculele, pe valea pârâului Stejicul, pâna în Poiana Muntioru;
2. DN 2D Focșani – Valea Sării, DJ 205A Valea Sării – Nereju, DC Nereju – sat Chiricari – Izvoarele Milcovului și, în continuare, poteca pastorală prin fondul forestier, până în Poiana Muntioru.

Prof. Sorin Pantelimon

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu